Som medafhængig til en alkoholiker eller en misbruger betyder det ikke altid at man lader sig selv påvirke til at drikke eller tage stoffer med misbrugeren.

 

Det kan man godt gøre, men det er ikke det der kendetegner at man er medafhængig. Kendetegnet ved en medafhængig er, at personen indgår i et nært samspil med misbrugeren eller den afhængige og hvor der bliver dækket over de forskellige misbrugsproblemer der er og hvor den medafhængige ofte undertrykker sine følelser omkring det.

 

Medafhængighed er en betegnelse for den psykologiske tilstand, som påvirker mange mennesker, når de er i nær kontakt med en person som har problemer med alkohol, hash eller andre stoffer. Problemer i form af misbrug.

 

Et misbrug vil altid have negative konsekvenser for familien

 

Et misbrug vil altid påvirke og involvere de nærmeste pårørende, som familie og venner. For den medafhængige kan det ofte resultere i en manglende evne til at udtrykke egne følelser og kommunikere åbent om sine personlige og relationelle problemer. Den medafhængige strukturerer sit liv omkring personen som misbruger og bruger det meste af sin tid, samt energi på dette. Det bliver derfor ofte en konsekvens at personen tilsidesætter egne behov, ønsker og grænser.

 

Hvorfor bliver man medafhængig?

 

Der kan være rigtig mange grunde til at man kan blive medafhængig og børn, hvis forældre, (enten den ene eller begge) har et alkoholproblem, misbrug eller en afhængighed, er særligt udsatte for at blive voksne medafhængige.

 

Børn, som vokser op i en familie som er dysfunktionel og med problemer som alkoholmisbrug, hashmisbrug, stofmisbrug eller andet, vil som regel forsøge at opretholde den sociale facade udadtil, fordi de blandt andet er bange for at miste. Ofte vil der også fra forældrenes side ske megen hemmeligholdelse af problemerne, som ubevidst lærer børnene at ”lyve” både overfor familie, skole og andre.

Det gælder om at overleve

 

Det bliver en overlevelsesstrategi som langt de fleste børn tager med videre i deres voksenliv. Disse bliver også kaldet ”Voksne børn af alkoholikere”.

Men man kan også blive medafhængig ved at bo sammen med en som drikker eller misbruger andre stoffer som, hash, kokain eller andet.

 

Dette sker ofte ved at man drages ind i en relation med misbrugsproblemer, og selv bliver en stor del af relationen, også selv om man ikke altid har kendt til misbruget. Der er noget i en selv som gør, at man overhører faresignalerne. Man bliver langsomt og for mange ganske ubevidst en del af spillet, hvor man dækker over misbruget, lyver for andre og meget mere.

 

Samtidig sker der det, at samlivet med misbrugeren yderligere nedbryder selvværdet, hvilket forstærker den medafhængige adfærd, hvor man dækker over den anden, og tilsidesætter sine egne følelser og behov.

 

Få professionel hjælp

 

Det bliver ofte sværere og sværere at komme ud af og der skal i langt de fleste tilfælde professionel hjælp til.

 

Du kan læse meget her hos A misbrugsbehandling

 

Vi har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling og hjælp til pårørende.

 

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent