Bliv medlem af den buddhistiske forening!

Vi er en forening, som økonomisk er helt afhængig af, at os der bruger vores faciliteter er medlemmer, og hjælper økonomisk i det omfang vi har mulighed for det. Foreningen og dens aktiviteter drives ved hjælp af medlemskontingenter og donationer, helt uden offentlige tilskud. Alle arbejder gratis, og de ordinerede Dharmalærere betaler selv alle omkostninger i forbindelse med deres uddannelse. Foreningen skal ikke tjene på hverken lokalgrupperne, centeret, eller vores aktiviteter, men blot have økonomien til at balancere.

Hvad går pengene til?

  • Drift og vedligehold af DharmaCenteret, som også bruges som retreatcenter, uddannelsesinstitution og kursussted,
  • Lokaleleje for de lokale meditationsgrupper rundt omkring i landet,
  • Lærernes transportomkostninger i forbindelse med undervisning og vejledning,
  • Retreats og andre særlige arrangementer,
  • Tryk af bøger,
  • Revision af regnskaber
  • Vores uddannelsesfond, som kan søges af alle som ønsker at gennemgå vores ordinationsprogram.

Der er mulighed for at støtte foreningen på 2 måder:

  • Fuldt medlemsskab, hvor du betaler efter evne, dog minimum 50 kr. pr. måned. Ved fuldt medlemsskab opnår du yderligere store rabatter på retreats, kurser og andre særlige arrangementer, og du får mulighed for personlig vejledning fra vores Dharmalærere til din buddhistiske vej, enten via email-sessioner eller ved vores særlige arrangementer.
  • Endelig kan du vælge at være passivt medlem. Det er gratis; du modtager det elektroniske nyhedsbrev, og du giver foreningen moralsk støtte.

Kontakt os på Facebook, hvis du ønsker medlemsskab.