Bidrag til Dansk Dharma Center

At være medlem af Dansk Dharma Center er gratis. Langt de fleste af vores arrangementer kan man også deltage i ganske gratis, fordi vores lærere og munke underviser uden vederlag, og også selv bekoster deres uddannelse og træning.

Det betyder meget for os at kunne tilbyde alle at møde buddhismen, uden at spekulere over en eventuel betaling. Til gengæld sætter vi stor pris på, at dem der kan, ind imellem hjælper økonomisk. Vi modtager ingen støtte udefra, alt finansieres af medlemmerne.

Der er 3 måder at støtte Dansk Dharma Center på:

1) Fast bankoverførsel af beløb. En række personer har valgt at støtte foreningen økonomisk med månedlige bidrag. Beløbet er helt valgfrit, men mange bidrag ligger omkring 100-250 kr. pr måned. Studerende og personer med meget dårlig økonomi kan naturligvis støtte med et mindre beløb. Denne form for støtte vil efter 6 måneders uafbrudt indbetaling give rabat ved retreats og andre større arrangementer.

2) Dana ved arrangementer. Du kan også vælge at bidrage økonomisk ved at lægge penge i vores dana kasse efter arrangementer. Du bestemmer helt selv hvad du ønsker at give.

3) Andre former for donationer inkluderer din arbejdsindsats (f.eks. rengøring af meditationshal) eller andre bidrag af forbrugsvarer. Det kunne være buddhistiske bøger, stearinlys, blomster, røgelse osv. Kontakt os for at høre hvad vi har brug for lige nu.
Penge kan overføres til Jyske Bank reg. 6610 konto 2779097. Du kan også bidrage ved at overføre et beløb til vores PayPal konto:

Tusind tak for dit bidrag!