De seks paramitaer i Mahayana buddhisme

De seks paramitaer er på én gang bodhisattvaernes vej, og bodhisattvaernes ideal. Paramitaerne kendes også som de seks perfektioner, fordi det er færdigheder, som kan perfektioneres i ethvert menneskes liv. Man kan også sige, at det er de kvaliteter der udvikles gennem vores praktisering, de kvaliteter, der også ligger implicit i den Ottefoldige Sti.

 

De seks paramitaer er:

 

1) Gavmildhed, altså at give penge, tid, arbejde, kendskab til Buddhaens belæringer eller andet til andre, uden at forvente noget igen, og uden at man undervejs beregner, hvor god karma, man nu skaber for sig selv.

 

2) Disciplin, som for eksempel udtrykt i forskrifterne: ikke at slå ihjel, ikke at stjæle, ikke at misbruge eller udnytte andre seksuelt, ikke at lyve eller skade andre gennem talen, og ikke at misbruge rusmidler som sløver sindet. Det er vigtigt at huske, at forskrifterne ikke er krav som skal overholdes her og nu, de er snarere en beskrivelse af et oplyst liv, en vejviser, der peger på hvor vi er på vej hen.

 

3) Tålmodighed, som jo især prøves, når ting ikke udvikler sig, som man havde håbet på, eller forestillet sig, og man således møder modstand. Det indebærer tålmod med andre, og med sig selv og sin egen udvikling, som måske ikke altid foregår, som man havde tænkt sig. I tålmodighed ligger også en god portion forståelse; både forståelse for én selv, for andre, og for livets natur.

 

4) Energi, at være målrettet, vedholdende og fokuseret i sin praktisering.

 

5) Meditation, at udvikle konstant sindsnærværende opmærksomhed, og opøve sin koncentrationsevne.

 

6) Visdom, som i denne forbindelse betyder kendskab til Buddhaens lære og – som resultat – alle fænomeners sande natur.