Buddhistisk etik

I hjertet af buddhistisk etik ligger en forståelse af, at det man gør for at skade andre, skader en selv endnu mere. At gøre ondt mod andre sammenlignes med at kaste brændende kul på dem – måske rammes de af kullet og brænder sig på det, men selv er du sikker på at brænde dig når du skal samle kullet op for at kaste det!

 

Denne tankegang er væsensforskellig for de etiske overvejelser de fleste af os er vant til at gøre os. Normalt opfatter vi etik som noget der først og fremmest relaterer sig til vores handlingers indflydelse på andre. I buddhismen er udgangspunktet vores handlingers indflydelse på os selv. Vi bærer alle vores tanker, ord og gerninger videre med os i livet: det kalder vi vores karma. Den buddhistiske etik, som er baseret på ideen om  karma, er ikke et system af straf og belønning, men handler snarere om en bevidstgørelse. Hvis vi virkelig kan indse at det at skade andre i første rækker skader os selv, vil det være langt nemmere at handle oprigtigt venligt og medfølende. Det bliver ikke noget påtaget, noget vi gør fordi vi frygter en straf udefra, men noget vi gør fordi vi fravælger at skabe årsagerkarma – som vi selv skal leve videre med.